Đại hội chi bộ trường Tiểu học Thị Trấn 2, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/10/2019, chi bộ trường Tiểu học Thị Trấn 2 đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ- Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2022.

Về tham dự Đại hội có đồng chí Võ Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Thuận. Đồng chí Nguyễn Văn Điện, Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thị Trấn Vĩnh Thuận. Đồng chí Đặng Văn Đoàn, đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị Trấn Vĩnh Thuận cùng toàn 13/13 đảng viên thuộc chi bộ trường Tiểu học Thị Trấn 2.

Đồng chí Võ Thanh Xuân (bên trái), Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTBD chính trị huyện Vĩnh Thuận và đồng chí Nguyễn Văn Điện, Ủy viên BTV, Chủ tịch MTTQVN thị trấn Vĩnh Thuận

Đại hội đã báo cáo lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Sau đó, Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện cấp ủy cấp trên. Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến và gợi ý thảo luận đồng thời đại biểu thảo luận tại hội trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khoa, Phó Bí thư chi bộ trình bày Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2019 và Phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022

Tiếp theo, Đại hội đã bầu Ban chi ủy chi bộ 03 đồng chí gồm: Đồng chí Nguyễn Hoài Thu, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khoa và đồng chí Lê Thanh Vạn. Trong đó, đồng chí Nguyễn Hoài Thu, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị Trấn 2 làm Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khoa, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị Trấn 2 làm Phó Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị Trấn Vĩnh Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 06 đồng chí.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đảng bộ cấp trên

Đại hội đã thành công tốt đẹp và giao lại cho Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng trong cán bộ đảng viên và giáo viên, nhân viên nhà trường.

Đồng chí Võ Thanh Xuân tặng quà lưu niệm cho Đại hội

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tính đồng thuận, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Lê Thanh Vạn