Thông báo danh mục và tỷ lệ các tên sách giáo khoa đã được lựa chọn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-TH.TTr2 ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị Trấn 2, Trường Tiểu học Thị Trấn 2 Thông báo danh mục và tỷ lệ các tên sách giáo khoa đã được lựa chọn áp dụng cho năm học 2020-2021 đối với học sinh lớp 1 như sau:

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Số người đã lựa chọn

?/TS người

1. Tiếng Việt 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 17/19
2. Toán 1 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 17/19
3. Đạo đức 1 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 17/19
4. Tự nhiên và Xã hội 1 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 19/19
5. Giáo dục Thể chất 1 Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 19/19
6. Âm nhạc 1 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 19/19
7. Mĩ thuật 1 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển (Chủ biên), Phạm Duy Anh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 19/19
8. Hoạt động trải nghiệm 1 Bùi Sĩ Tụng ( Tổng chủ biên); Nguyễn Thanh Bình ( Chủ biên) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 19/19
9. Tiếng Anh 1 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Lương Quỳnh Trang. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 19/19

( Danh mục này có 09 tên sách của bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Tin bài: Nguyễn Thị Minh Khoa