Thông báo số 299/TB-UBND ngày 03/10/2019 của UBND huyện Vĩnh Thuận về Tuyển dụng viên chức năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 03/10/2019, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thuận Thông báo về Tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

Số người cần tuyển: 46 người. Cụ thể,

Giáo viên mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06 : 38 người

Giáo viên tiểu học hạng IV, mã số V.07.03.09: 03 người

Giáo viên trung học cơ sở  hạng III, mã số V.07.04.12: 04 người

Thư viện viên hạng IIV, mã số  V.10.02.07 : 01 người.

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Thuận, Khu phố Vĩnh Đông II, Thị Trấn Vĩnh Thuận.

Số điện thoại người tiếp nhạn hồ sơ: 0947.920.005.

Ghi chú: Tìm hiểu thêm tại website http://vinhthuan.edu.vn