Thông báo về việc chấm thi lớp học xanh- sạch – đẹp

Lượt xem:

Đọc bài viết

Xin thông báo về chấm thi lớp học xanh- sạch- đẹp như sau:

I.Thành phần gồm có:

(1) Ban chấm thi gồm các thành viên sau:

1.Ông Lê Thanh Vạn Chủ tịch Công đoàn Trưởng ban;
2.Bà Trương Kim Loan TPT Đội Phó trưởng ban;
3.Ông Trương Mến Em Giáo viên /Thủ quỹ Thành viên;
4.Ông Nguyễn Thanh Phong Tổ phó khối 1 Thành viên;
5. Bùi Thị Mỹ Ngân Tổ phó khối 2-3 Thành viên;
6.Bà Phạm Thị Ngọc Ngà Tổ phó khối 4-5 Thành viên;

(2) Giáo viên chủ nhiệm 11 lớp.

II. Nội dung:

Đúng 13h30 phút ngày 08/11/2019, Ban giám khảo chấm thi lớp học ” xanh- sạch- đẹp” họp tại phòng Phó Hiệu trưởng để nhận phân công nhiệm vụ chấm thi.

Trưởng ban chấm thi ( Lê Thanh Vạn) trực tiếp in ấn Phiếu chấm thi và sinh hoạt quy tắc chấm thi cho các thành viên trong ban chấm thi. Các thành viên của ban chấm thi.

14h Ban chấm thi sẽ chấm thi trực tiếp tại các lớp, đề nghị giáo viên chủ nhiệm trực tại lớp và đối ứng cùng Ban chấm thi đầy đủ.

Lưu ý:

Điểm được tính theo Trung bình cộng của 06 phiếu của 06 giám khảo cho mỗi lớp

-Giải  Nhất ( phải đạt từ 140 điểm trở lên)

-Giải Nhì ( phải đạt từ 130 điểm trở lên)

-Giải Ba ( phải đạt từ 120 điểm trở lên)

-Giải khuyến khích ( phải đạt từ 110 điểm trở lên)

Tải danh sách Ban chấm thi tại đây

Tải Quyết định Ban tổ chức tại đây.

Tải bộ tiêu chí chấm điểm tại đây.

Trân trọng!

Trưởng Ban tổ chức

Nguyễn Thị Minh Khoa