Trường Tiểu Học Thị Trấn 2

  • Điện thoại: 0773829224
  • Email: c1thitran2@vinhthuan.edu.vn
  • Địa chỉ: Khu Phố Vĩnh Đông 1, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang