Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
10 - BC/CB 03/10/2019 Báo cáo, Thực hiện chương trình chỉ đạo tháng 9 của đảng ủy và chương trình công tác của chi bộ, chi bộ Trường TH Thị Trấn 2 báo cáo kết quả như sau
102 /BC-TH.TTr2 10/09/2019 Báo cáo, Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Thị Trấn 2
103/BC-TH.TTr2 10/09/2019 Báo cáo, Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết năm học 2018-2019