Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 95 /QĐ-TH TTr2 05/11/2019 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức phong trào Vở sạch-Chữ đẹp Trường Tiểu học Thị Trấn 2, năm học 2019-2020
96 /QĐ-TH TTr2 05/11/2019 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức hội thi “ lớp học xanh- sạch- đẹp” Trường Tiểu học Thị Trấn 2, năm học 2019-2020
89/QĐ-TH TTr2 09/10/2019 Quyết định, Về việc bổ nhiệm Tổ phó tổ chuyên môn Khối 1 Trường Tiểu học Thị Trấn 2, năm học 2019-2020
93/QĐ-TH.TTr2 22/09/2019 Quyết định, Căn cứ Kế hoạch số 120/KH.BDTX ngày 22 tháng 7 năm 2019 về kế hoạch thực hiện chương trình BDTX cho CBQL và giáo viên tiểu học năm học 2019-2020 của trường tiểu học Thị Trấn 2; Xét đề nghị của Hội đồng trường, ngày 22/9/2019 trường Tiểu học Thị Trấn 2 ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác Bồi dưỡng thường xuyên
87/QĐ-TH.TTr2 01/09/2019 Quyết định, Quyết định về việc thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng Trường Tiểu học Thị Trấn 2, năm học 2019-2020
88/QĐ-TH TTr2 01/09/2019 Quyết định, Về việc bổ nhiệm Tổ trưởng tổ chuyên môn Khối 1 Trường Tiểu học Thị Trấn 2, năm học 2019-2020
92/QĐ-TH TTr2 01/09/2019 Quyết định, Quyết định về việc bổ nhiệm Tổ trưởng tổ chuyên môn Khối 4-5, Trường Tiểu học Thị Trấn 2, năm học 2019-2020
93/QĐ-TH TTr2 01/09/2019 Quyết định, Quyết định về việc bổ nhiệm Tổ phó tổ chuyên môn Khối 4-5, Trường Tiểu học Thị Trấn 2, năm học 2019-2020
90/QĐ-TH TTr2 01/09/2019 Quyết định, Quyết định về việc bổ nhiệm Tổ trưởng tổ chuyên môn khối 2-3, Trường Tiểu học Thị Trấn 2, năm học 2019-2020
91/QĐ-TH TTr2 01/09/2019 Quyết định, Quyết định Về việc bổ nhiệm Tổ phó tổ chuyên môn Khối 2-3 Trường Tiểu học Thị Trấn 2, năm học 2019-2020
16/QĐ-UBND 29/07/2019 Quyết định, Toàn bộ Quyết định và Danh sách khen thưởng cấp huyện năm học 2018-2019