Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
367 28/03/2020 Công văn, V/v cho học sinh THPT và GDTX đi học trở lại vào lại ngày 2/3/2020
số 305/TB-UBND 15/11/2019 Thông báo, Thông báo phân công cán bộ dự họp mặt kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982-20/11/2019)
911/VP-NCTH 13/11/2019 Thông báo, Thông báo về việc họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11/-20/11/2019)
7/11/2019 07/11/2019 Văn bản khác, Danh sách Ban chấm thi phong trào lớp học “ xanh- sạch-đẹp” Trường Tiểu học Thị Trấn 2, năm học 2019-2020
81/PGDĐT 06/11/2019 Văn bản khác, Hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2019
Số: 95 /QĐ-TH TTr2 05/11/2019 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức phong trào Vở sạch-Chữ đẹp Trường Tiểu học Thị Trấn 2, năm học 2019-2020
05/11/2019 05/11/2019 Thông báo, DANH SÁCH Ban coi và chấm thi phong trào Vở sạch-Chữ đẹp Trường Tiểu học Thị Trấn 2, năm học 2019-2020 ( Kèm theo Quyết định số 95 /QĐ-TH TTr2 ngày 05 tháng 11 năm 2019)
96 /QĐ-TH TTr2 05/11/2019 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức hội thi “ lớp học xanh- sạch- đẹp” Trường Tiểu học Thị Trấn 2, năm học 2019-2020
8/11/2019 05/11/2019 Văn bản khác, Phụ lục ( tiêu chí) chấm điểm lớp học xanh- sạch- đẹp
38/KH-PGDĐT 26/10/2019 Kế hoạch, Ngày 26/6/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận ban hành Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2019-2020
181 /KH-TH.TTr2 24/10/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức phong trào Vở sạch – chữ đẹp, năm học 2019– 2020
1948 21/10/2019 Công văn, Hướng dẫn về việc lập- quản lý hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ trường tiểu học
Trang 1 / 512345»