Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 14/02/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kính gửi:

Căn cứ công văn số 367/SGDĐT-VP ngày 28/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Gianghttp://c1thitran2.vinhthuan.edu.vn/van-ban/367, nay Ban Lãnh đạo nhà trường xin thông báo đến toàn thể quý thầy/cô giáo và học sinh, phụ huynh trường Tiểu học Thị Trấn 2 một số nội dung sau:

  1. Học sinh tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 14/03/2020.
  2. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên lạc với gia đình học sinh để thực hiện hỗ trợ cho học sinh ôn tập bài tại nhà và cập nhật tình hình cư trú, di chuyển của học sinh nếu ra ngoài địa bàn ( nếu có).
  3. Kính mời toàn thể HĐSP tham gia Họp Chi bộ mở rộng và họp Hội đồng chon sách giáo khoa  vào lúc 7h30 phút ngày 04/03/2020 (Kính đề nghị tham gia nghiêm túc và không giải quyết nghỉ đột xuất, bất ngờ đối với những trường hợp không có lý do chính đáng)
  4. Quý thầy cô tiếp tục lịch trực như đã thực hiện thời gian qua.