THAO GIẢNG KHỐI 1 NĂM HỌC 2020 -2021

THAO GIẢNG KHỐI 1 NĂM HỌC 2020 -2021

Lượt xem:

https://drive.google.com/file/d/1zkmq9cU1dVDYA6AUFwpwYRrGcZY3bj5Z/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/18XDf5jYw8MBdYxqy_1he8aJQmmLgntRG/view?usp=sharing ...
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-PGDĐT ngày 23/7/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, về việc cử Cán bộ quản lý và giáo viên tham dự tập huấn, bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trường Tiểu học Thị Trấn 2 đã thực hiện Kế hoạch  tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp... ...
Thông báo về việc thực hiện phong trào Vở sạch – chữ đẹp, Năm học 2019– 2020           

Thông báo về việc thực hiện phong trào Vở sạch – chữ đẹp, Năm học 2019– 2020          

Lượt xem:

  Kính gửi: Quý thầy /cô giáo trường Tiểu học Thị Trấn 2 Căn cứ công văn số 1583/SGDĐT- GDTH ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020; Căn cứ công văn 1947/KH-SGDĐT, ngày 21/10/2019 của Sở GDĐT về kế hoạch tổ chức phong trào Chữ đẹp – Văn... ...
Thông báo về việc lập-quản lý hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ trường học

Thông báo về việc lập-quản lý hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ trường học

Lượt xem:

Ngày 21/10/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang ban hành công văn số 1948/HD-SGD Hướng dẫn về việc lập-quản lý hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ trường học. Công văn số 1948/HD-SGD, quy định về việc các cơ sở giáo dục tiểu học cần lâp các loại hồ sơ phục vụ công tác quản lý nhà trường và công tác chuyên môn ( gọi chung là hồ sơ chuyên... ...
Kế hoạch Kiểm tra giữa học kì 1, năm học 2019 – 2020

Kế hoạch Kiểm tra giữa học kì 1, năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 27/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận về việc hướng dẫn cách thức tổ chức kiểm tra giữa học kì 1 đối với học sinh lớp 4, 5 của cấp tiểu học; Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 –... ...
Thông báo của Sở Giáo dục về việc giáo viên cốt cán đăng nhập vào tài khoản và tham gia học trực tuyến

Thông báo của Sở Giáo dục về việc giáo viên cốt cán đăng nhập vào tài khoản và tham gia học trực tuyến

Lượt xem:

Theo CV 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp 296 giáo viên cốt cán theo đề xuất của các Phòng GD-ĐT. Hiện tại,Trường ĐHSP Tp.HCM đã sắp xếp xong lịch bồi dưỡng trực tuyến và trực tiếp. – Bồi dưỡng trực tuyến: GV tự học trên máy tính ở nhà khoảng 3 ngày. – Bồi dưỡng trực tiếp: địa điểm tại Cần Thơ, thời gian 28-30/10/2019 (sẽ... ...
Sinh hoạt dưới cờ, chủ đề ” Chăm ngoan, học giỏi”

Sinh hoạt dưới cờ, chủ đề ” Chăm ngoan, học giỏi”

Lượt xem:

Chương trình sinh hoạt với chủ đề ” chăm ngoan học giỏi” được tổ chức sáng ngày 21/10/2019, mở đầu buổi lễ là các tiết mục văn nghệ với bài hát  “ Bông hồng tặng cô” do em Đặng Nguyễn Thảo Nguyên lớp 5/1  thể hiện. Tiếp theo chương trình, cô Trương Kim Loan – Tổng phụ trách Đội lên trao đổi về công tác trọng tâm trong tháng và tuyên... ...
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cách thức tổ chức kiểm tra giữa học kì 1 đối với học sinh lớp 4, 5 của cấp tiểu học

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cách thức tổ chức kiểm tra giữa học kì 1 đối với học sinh lớp 4, 5 của cấp tiểu học

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.  Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Quy định đánh... ...
5 nhiệm vụ của giáo dục tiểu học trong năm học mới 2019-2020

5 nhiệm vụ của giáo dục tiểu học trong năm học mới 2019-2020

Lượt xem:

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019 – 2020 Bộ chỉ đạo Giáo dục Tiểu học tập trung hoàn thành các điều kiện để triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 – 2021 với một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thứ nhất, thực hiện rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp; tăng cường cơ sở... ...
Từ năm 2019, siết chặt điều kiện, giảm tải nội dung thi giáo viên dạy giỏi các cấp

Từ năm 2019, siết chặt điều kiện, giảm tải nội dung thi giáo viên dạy giỏi các cấp

Lượt xem:

Cụ thể, theo Dự thảo này, giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông các cấp được tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Đối với giáo viên mầm non – Cấp trường: Giáo viên cơ sở giáo dục mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên (của năm liền kề năm tham gia Hội thi), trong đó... ...
Giáo viên tiểu học có những quyền lợi gì?

Giáo viên tiểu học có những quyền lợi gì?

Lượt xem:

Điều 35 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Quyền của giáo viên tiểu học như sau: 1. Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh. 2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được... ...
Tổ chuyên môn Tiểu học được quy đinh như thế nào?

Tổ chuyên môn Tiểu học được quy đinh như thế nào?

Lượt xem:

Điều 18 và Điều 19 của Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 ban hành kèm theo Điều lệ trường Tiểu học quy định về tổ chuyên môn và tổ văn phòng như sau: Điều 18. Tổ chuyên môn 1. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục. Mỗi tổ có ít nhất 3... ...
Trang 1 / 212 »