Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
38/KH-PGDĐT 26/10/2019 Kế hoạch, Ngày 26/6/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận ban hành Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2019-2020
181 /KH-TH.TTr2 24/10/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức phong trào Vở sạch – chữ đẹp, năm học 2019– 2020
140/KH-TH.TTr2 20/10/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa học kì 1 đối với học sinh lớp 4, 5 , năm học 2019-2020
137/KH-TH.TTr2 16/10/2019 Kế hoạch, Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-PGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận về thi đua chuyên đề “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2019-2020,ngày 16 tháng 9 năm 2019, Trường Tiểu học Thị Trấn 2 xây dựng kế hoạch thực hiện thi đua chuyên đề về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2019-2020
139/KH –TH.TTr2 15/10/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “ Trang trí lớp học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” cấp trường năm học 2019-2020
166/KH-TH.TTr2 09/10/2019 Kế hoạch, Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 11/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2019; Căn cứ Kế hoạch số 1466/KH-SGDĐT ngày 20/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020; Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 24/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh năm 2019, Căn cứ Kế hoạch số18/KH-PGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020 với chủ đề “Ngành Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt; đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”,Trường Tiểu học Thị Trấn 2 phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020 theo kế hoạch được xây dựng.
109/KH-UBND 09/10/2019 Kế hoạch, Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh THuận về việc thực hiện Phong trào "chống rác thải nhựa" trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận
01/KH-BDTX- Ph.HT 07/10/2019 Kế hoạch, Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý là Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Năm học 2019 – 2020
136/KH-TH.TTr2 16/09/2019 Kế hoạch, Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-PGDĐT ngày 12tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận về thi đua chuyên đề “Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích” năm học 2019-2020, Ngày 16/9/2019, trường Tiểu học Thị Trấn 2 ban hành Kế hoạch thi đua chuyên đề “Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích" năm học 2019-2020.
135/KH-TH.TTr2 16/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trường tiểu học Thị Trấn 2, giai đoạn 2019-2025
89/KH-TH.TTr2 12/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020
165/KH-TH.TTr2 10/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch hoạt động giáo dục năm học 2019-2020
Trang 1 / 212»