Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/NQ-HNCC,VC-THTTr2 17/09/2019 Nghị quyết, Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm học 2019-2020