Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
367 28/03/2020 Công văn, V/v cho học sinh THPT và GDTX đi học trở lại vào lại ngày 2/3/2020
1948 21/10/2019 Công văn, Hướng dẫn về việc lập- quản lý hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ trường tiểu học
55/PGDĐT-TC 04/09/2019 Công văn, Công văn về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017