HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG VÒNG TRƯỜNG 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, trường Tiểu học Thị Trấn 2 tổ chức cho học sinh thi toán Tiếng Việt và Toán Tiếng Anh vòng thi cấp trường năm học 2020 – 2021. Tất cả học sinh đề tập trung và thi rất tốt.

Một số hình ảnh của buổi thi:

Giáo viên quan sát xem học sinh lớp mình giải toán qua mạng.

Ảnh: Hoàng Xuyên