HỌC SINH TRƯỜNG TH THỊ TRẤN 2 VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 21/12/2020, Cô Trương Kim Loan – TPT đội trường TH Thị Trấn 2 cùng với học sinh của trường đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Thuận nhân ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020).

Tập thể học sinh thấp nhan tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh

Ảnh: Kim Loan