NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 -2021. Căn cứ công văn số 02/CV_HĐĐ, ngày 01/03/2021 của hội đồng Đội tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh quy mô tổ chức ngày hội ” Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên đoàn” ; nhằm thiết thực chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021), kỉ niệm 80 năm ngày thành lập đội TNTP Hồ Chí Minh (15/05/1941 – 15/05/2021).

Trường Tiểu học Thị Trấn 2 tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên đoàn”  nhằm nâng cáo ý thức phấn đấu của thiếu nhi mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đoàn trở thành người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh của ngày hội.

Ảnh: Đoàn đội