Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020 của Hội đồng Đội huyện Vĩnh Thuận

Lượt xem:

Đọc bài viết

Theo công văn Số 03-CT/HĐĐ ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng Đội Vĩnh Thuận, Hội đồng Đội huyện Vĩnh Thuận ban hành Chương trình công tác Đội và

phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020 với những nội dung cụ thể sau,
Chủ đề năm học: “Thiếu nhi Việt Nam Đoàn kết, chăm ngoan”. Trọng tâm công tác Đội Quán triệt, tuyên truyền, triển khai các giải pháp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng theo Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ X. Đồng thời chú trọng thực hiệnchỉ tiêu về xây dựng mới tại mỗi xã, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ 700 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.Tổ chức cho thiếu nhi thực hiện phong trào“Thiếu nhi Việt Nam thi đua
làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; trong đó tập trung thực hiện Điều 3 “Đoàn kết tốt,kỷ luật tốt”;. Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toànquốc lần thứ IX, năm 2020.Tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng Luật Trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em trong thiếu nhi. Tham mưu triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em của Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Thuận, nhất là kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, xâm hại, bạo lực trẻ em. Triển khai đồng bộ Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 – 2022; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội và phụ trách Đội. Tập trung xây dựng, củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường.

Theo đó, công văn của Hội đồng Đội yêu cầu Các xã, thị trấn và các Liên đội Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 -2020 của Hội đồng Đội để chủ động xây dựng chương trình năm học cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Có nội dung thi đua cho từng đợt hoạt động cao điểm, từng chương trình cụ thể gắn với tiêu chí thi đua năm học do Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện ban hành. Chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong thực hiện chủ đề năm học 2019 – 2020.
Năm học 2019-2020, yêu cầu tổ chức các hoạt động lớn như sau:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ X , Đại hội Đoàn huyện Vĩnh Thuận lần thứ XI về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Lễ phát động chủ đề năm học 2019 – 2020 (tháng 9/2019).

Tổ chức Đêm hội Trăng rằm nhân dịp Tết Trung thu ở tất cả các cơ sở Đội (tháng 9/2019).

Tham gia trại huấn luyện cán bộ Phụ trách Đội nâng cao năm học 2019 – 2020 (tháng 9/2019).

Tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện (tháng 10/2019).

Chỉ đạo các đơn vị tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui, khỏe  trong các Liên đội Tiểu học và Ngày hội Tiến bước lên Đoàn trong các Liên đội Trung học cơ sở nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (tháng 3/2020).

Tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (tháng 5/2020).

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 (tháng 6/2020).

Tổ chức cho trẻ em tiếp xúc với đại biểu Hội đồng nhân dân (tháng 6/2019).

Phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức Trại hè thiếu nhi trong dịp hè (tháng 6/2020).

                                                                                                                                                                                 Trương Kim Loan