Thông báo về việc thực hiện phong trào Vở sạch – chữ đẹp, Năm học 2019– 2020          

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Kính gửi: Quý thầy /cô giáo trường Tiểu học Thị Trấn 2

Căn cứ công văn số 1583/SGDĐT- GDTH ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;

Căn cứ công văn 1947/KH-SGDĐT, ngày 21/10/2019 của Sở GDĐT về kế hoạch tổ chức phong trào Chữ đẹp – Văn hay cấp tiểu học, năm học 2019 – 2020;

Căn cứ công văn số 21/PGDĐT- GDTH ngày10 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;

Thực hiện kế hoạch số 181/KH- TH.TTr2 ngày 24 tháng 10 năm 2019 của trường Tiểu học Thị Trấn 2, Kế hoach tổ chức phong trào Vở sạch – chữ đẹp, Năm học 2019– 2020,

Bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Thị Trấn 2 thông báo về việc thực hiện phong trào Vở sạch – Chữ đẹp , năm học 2019-2020 như sau:

I. Thời gian chuẩn bị và Nội dung bài thi

-Các lớp thực hiện tuyển chọn học sinh tham gia dự thi ( mỗi lớp 8-10 học sinh)

-Lập danh sách (  mẫu gửi qua email các nhân giáo viên chủ nhiệm) và nộp về cho Phó Hiệu trưởng ngày 5/11/2019

– Bài 1: Viết theo mẫu chữ hiện hành, thời gian 30 phút, số lượng chữ viết theo chuẩn quy định của từng khối lớp. Đối với lớp 1 viết theo cở chữ to, chữ nhỡ hoặc chữ nhỏ. Đánh giá kĩ năng viết đúng mẫu chữ quy định trong trường tiểu học. Tất cả đều sử dụng giấy viết loại 4 ô li.

– Bài 2: Viết theo kiểu chữ sáng tạo (chữ đứng hoặc chữ nghiêng; nét đều hoặc nét thanh, đậm và được sáng tạo trong nét chữ). Nội dung viết một bài chính tả nhìn chép đối với lớp 1; chính tả nghe đọc (đoạn văn hoặc đoạn thơ) đối với lớp 2, 3; đối với lớp 4, 5 viết bài văn tích hợp cả Chữ đẹp – Văn hay. Thời gian viết 35 phút. Đánh giá kĩ năng sáng tạo nét chữ, kĩ năng viết văn, kĩ năng trình bày, năng lực viết đúng chính tả,…

* Kết quả cá nhân là trung bình cộng của 2 bài viết. Riêng lớp 4, 5 bài viết số 2 nhân hệ số 2.

II. Thời gian tổ chức hội thi:

– Thời gian thi: Nhà trường dự kiến tổ chức thi trước ngày 15 /11/2019 ( từ ngày 8/11-14/11) nhằm chào mừng “ Ngày nhà giáo Việt Nam.

– Bài thi đạt sẽ được tuyển chọn tham gia hội thi cấp huyện ( danh sách đăng ký dự thi của nhà trường sẽ được gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/11/2019.(mẫu đính kèm).

III. Cơ cấu giải thưởng:

-Cơ cấu giải bao gồm Giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích, của học sinh từng khối lớp (đạt từ điểm 9-10);

-Kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp của đơn vị để tổ chức và khen thưởng.

Việc thực hiện tham gia phong trào vở sạch- chữ đẹp của các lớp được sử dụng làm cơ sở của minh chứng trong việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên và đánh giá viên chức, do vậy đề nghị quý thầy/cô giáo quan tâm thực hiện đúng quy định./.

Tải kế hoạch tại đây

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Minh Khoa