Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
55/PGDĐT-TC 04/09/2019 Công văn, Công văn về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017