Từ năm 2019, siết chặt điều kiện, giảm tải nội dung thi giáo viên dạy giỏi các cấp

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cụ thể, theo Dự thảo này, giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông các cấp được tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đối với giáo viên mầm non

– Cấp trường: Giáo viên cơ sở giáo dục mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên (của năm liền kề năm tham gia Hội thi), trong đó có các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 được quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT đạt mức tốt.

– Cấp huyện: Giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện phải được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường 02 năm liên tục, trong đó năm thứ hai là năm đăng ký tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. (Theo quy định hiện nay, giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện ngoài việc đảm bảo các điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp trường thì phải đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường của năm đó hoặc năm trước liền kề).

– Cấp tỉnh: Giáo viên tham gia Hội thi cấp tỉnh phải được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện 02 lần liên tục, trong đó lần thứ hai là năm đăng ký tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh. (Theo quy định hiện nay thì giáo viên tham gia Hội thi cấp tỉnh ngoài việc hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện phải đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện ít nhất 1 lần trong 3 năm trước liền kề).

2. Đối với giáo viên phổ thông các cấp

– Cấp trường: Giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên (của năm liền kề năm tham gia Hội thi), trong đó có các tiêu chí được quy định tại Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn: Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT đạt mức tốt.

– Cấp huyện: Giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường 02 năm liên tục, trong đó năm thứ hai là năm đăng ký tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

– Cấp tỉnh: Giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện 02 lần liên tục, trong đó lần thứ hai là năm đăng ký tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở) và cấp trường 02 lần trong 04 năm liền kề, trong đó lần thứ hai là năm đăng ký tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (đối với giáo viên trung học phổ thông).

Về nội dung thi, thay vì phải báo cáo, làm bài thi, thực hành dạy hai tiết như quy định hiện hành, giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi chỉ cần thực hiện hai nội dung.

– Thực hành một hoạt động giáo dục (đối với giáo viên mầm non) hoặc dạy học một tiết (đối với giáo viên phổ thông).

– Trình bày biện pháp giảng dạy có hiệu quả trong nhà trường, thời lượng báo cáo không quá 30 phút.

Đối với nội dung thi thực hành, giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục/tiết dạy trong thời gian không quá 03 ngày trước thời điểm thi dạy. (Theo quy định hiện nay thì giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng).

Các hoạt động/tiết thực hành tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng trẻ em/học sinh của lớp. Không được dạy thử hoạt động thực hành/tiết học tham gia Hội thi ở bất cứ đâu trong năm học tổ chức Hội thi.

Có thể thấy, Dự thảo đã siết chặt hơn các điều kiện tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cũng như rút ngắn thời gian chuẩn bị nội dung thi, đồng thời nội dung thi cũng đã được giảm tải so với quy định hiện nay.

Nguyễn Thị Minh Khoa– Theo thư ký Luật