Sáng kiến kinh nghiệm đang được đề cao quá mức trong việc xét thi đua hàng năm

Lượt xem:

Đọc bài viết

Gần như cứ người nào có Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải là được xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua…Xem thêm trên báo giáo dục Việt Nam tại đây