Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’

Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’

Lượt xem:

Nghị quyết số 04-NQ/TW chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng – chính trị, đạo đức-lối sống, và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30-10 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng... ...
Ngày cuối cùng của tuần lễ ” Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời”

Ngày cuối cùng của tuần lễ ” Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời”

Lượt xem:

Từ ngày 01/10 / 2019 đến ngày 7/10/2019, trường Tiểu học Thị Trấn 2 đã có nhiều hoạt động hưởng ứng ” tuần lễ học tập suốt đời”. Mục đích của nhà trường khi tham gia hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong nhà trường, đồng thời mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của người... ...
5 nhiệm vụ của giáo dục tiểu học trong năm học mới 2019-2020

5 nhiệm vụ của giáo dục tiểu học trong năm học mới 2019-2020

Lượt xem:

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019 – 2020 Bộ chỉ đạo Giáo dục Tiểu học tập trung hoàn thành các điều kiện để triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 – 2021 với một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thứ nhất, thực hiện rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp; tăng cường cơ sở... ...
Không thực hiện 2 lần liên tiếp nâng lương trước thời hạn

Không thực hiện 2 lần liên tiếp nâng lương trước thời hạn

Lượt xem:

Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, như sau: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp nếu chưa xếp bậc lương cuối... ...
Từ năm 2019, siết chặt điều kiện, giảm tải nội dung thi giáo viên dạy giỏi các cấp

Từ năm 2019, siết chặt điều kiện, giảm tải nội dung thi giáo viên dạy giỏi các cấp

Lượt xem:

Cụ thể, theo Dự thảo này, giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông các cấp được tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Đối với giáo viên mầm non – Cấp trường: Giáo viên cơ sở giáo dục mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên (của năm liền kề năm tham gia Hội thi), trong đó... ...
Chi bộ trường Tiểu học Thị Trấn 2 giới thiệu nhân sự chi ủy ( Bí thư, Phó bí thư) Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ trường Tiểu học Thị Trấn 2 giới thiệu nhân sự chi ủy ( Bí thư, Phó bí thư) Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Lượt xem:

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hànhTrung ương Đảng ( Khóa XII) về “ Thi hành Điều lệ Đảng”. Thực hiện công văn số 609-CV/HU, ngày 06-8-2019 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu của Trưởng ấp, Trưởng Khu phố, Tổ trưởng,... ...
Hướng dẫn Số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Hướng dẫn Số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Lượt xem:

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo đó, mục đích, yêu cầu của... ...
Giáo viên tiểu học có những quyền lợi gì?

Giáo viên tiểu học có những quyền lợi gì?

Lượt xem:

Điều 35 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Quyền của giáo viên tiểu học như sau: 1. Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh. 2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được... ...
Trường Tiểu học Thị Trấn 2 tổ chức ”  “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019

Trường Tiểu học Thị Trấn 2 tổ chức ” “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1691/SGDĐT-GDTX ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019 Thực hiện công văn số 62a/PGDĐT ngày 20/9/2019 về việc hướng dẫn tổ chức hưởng ứng tổ các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận” của Phòng... ...
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng năm học 2018 – 2019

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Căn cứ Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ GDĐT về Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của trường Tiểu học Thị Trấn 2, Trường Tiểu học Thị Trấn 2 xây dựng kế hoạch... ...
Sắp tới, hàng trăm ngàn giáo viên sẽ phải đi học để đủ chuẩn đào tạo theo quy định mới

Sắp tới, hàng trăm ngàn giáo viên sẽ phải đi học để đủ chuẩn đào tạo theo quy định mới

Lượt xem:

Cụ thể, theo Luật Giáo dục 2019, từ ngày 01/7/2020, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên các cấp được nâng lên như sau: – Đối với giáo viên mầm non: Phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. (hiện nay chỉ yêu cầu có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm). – Đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học... ...
Ngày 26/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành dự thảo thi tuyển hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương

Ngày 26/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành dự thảo thi tuyển hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương

Lượt xem:

Theo tin từ báo Giáo dục Việt Nam, Ngày 26/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã công bố dự thảo thi tuyển hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương. Việc thi tuyển này nhằm chọn lựa, trọng dụng những người có đức, có tài, có tư duy đổi mới để bố trí vào chức danh lãnh đạo, quản lý đồng thời lựa chọn cán bộ... ...
Trang 1 / 212 »