Thông báo kết quả “Hội thi lớp học xanh-sạch-đẹp, an toàn”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hướng tới mục tiêu xây dựng và duy trì để  nhà trường và lớp học luôn được “xanh-sạch-đẹp, an toàn”, phong trào thi đua “lớp học xanh-sạch-đẹp, an toàn” đã được xây dựng và phát động ngay từ đầu năm học, thu hút các thành viên của nhà trường tham gia một cách tích cực. Ngày 08/11/2019, trường Tiểu học Thị Trấn 2 đã thực hiện công tác chấm thi.

Nhìn chung, các thành viên trong nhà trường đã có nhiều cố gắng thực hiện phong trào nhưng bên cạnh đó vẫn có những tập thể lớp và cá nhân giáo viên chưa thật sự quan tâm và hưởng ứng phong trào, vẫn còn hiện tượng phó mặc hoặc thực hiện theo hình thức đối phó. Công tác đánh giá đối với tập thể, cá nhân trong việc chấp hành và  hưởng ứng phong trào sẽ được nhà trường thực hiện nghiêm túc, khách quan theo quy chế hoạt đông của đơn vị đã ban hành.

Qua việc thực hiện đợt 1 của phong trào, với kết quả cụ thể đã được đánh giá, Ban tổ chức mong muốn rằng đợt 2 sẽ có sự hưởng ứng tích cực và thiết thực hơn của tập thể lớp cũng như giáo viên chủ nhiệm và đội ngũ viên chức, học sinh nhà trường.

Kết quả thi đua đợt 1, đạt được như sau:

STT Tên lớp Tổng điểm Xếp hạng Giáo viên chủ nhiệm Ghi chú
1 1/1 145,8 8 Ngô Kim Loan
2 1/2 157 1 Nguyễn Thị Liễu Nhất
3 1/3 126.7 12 Trần Thanh Loan
4 2/1 142 11 Võ Thị Tươi
5 2/2 125 13 Nguyễn Văn On
6 3/1 154.8 2 Lại Thị Nguyệt Nhì
7 3/2 149.5 6 Nguyễn Hồng Khởi
8 3/3 143 10 Trương Thị Thẩm
9 4/1 152 4 Trần Văn Ngoan Khuyến khích
10 4/2 153 3 Văn Thanh Hùng Ba
11 5/1 146 7 Trương Văn Út
12 5/2 151 5 Đào Văn Niên
13 Tin học 143.4 9 Nguyễn Hoàng Xuyên

Ban Tổ chức