5 nhiệm vụ của giáo dục tiểu học trong năm học mới 2019-2020

5 nhiệm vụ của giáo dục tiểu học trong năm học mới 2019-2020

Lượt xem:

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019 – 2020 Bộ chỉ đạo Giáo dục Tiểu học tập trung hoàn thành các điều kiện để triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 – 2021 với một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thứ nhất, thực hiện rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp; tăng cường cơ sở... ...
Từ năm 2019, siết chặt điều kiện, giảm tải nội dung thi giáo viên dạy giỏi các cấp

Từ năm 2019, siết chặt điều kiện, giảm tải nội dung thi giáo viên dạy giỏi các cấp

Lượt xem:

Cụ thể, theo Dự thảo này, giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông các cấp được tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Đối với giáo viên mầm non – Cấp trường: Giáo viên cơ sở giáo dục mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên (của năm liền kề năm tham gia Hội thi), trong đó... ...
Giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi được giảm tiết dạy không?

Giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi được giảm tiết dạy không?

Lượt xem:

Theo Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định định mức dạy học của giáo viên như sau: – Giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết; – Giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông; –... ...
Quy chế hoạt động năm học 2017-2018

Quy chế hoạt động năm học 2017-2018

Lượt xem:

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH THUẬN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN 2 Số: …../QĐ-TH TT,Vĩnh Thuận. ngày 15 tháng 09 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường Tiểu học Thị Trấn 2 Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số... ...
Kế hoạch năm học 2017-2018

Kế hoạch năm học 2017-2018

Lượt xem:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH THUẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …. /KH-TH TT,Vĩnh Thuận .Ngày 01 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 Thực hiện Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành khung kế... ...
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học... ...