Kế hoạch Kiểm tra giữa học kì 1, năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Căn cứ Công văn số 27/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận về việc hướng dẫn cách thức tổ chức kiểm tra giữa học kì 1 đối với học sinh lớp 4, 5 của cấp tiểu học;

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học;

Trường Tiểu học Thị Trấn 2 tổ chức kiểm tra giữa học kì 1 đối với học sinh lớp 4, 5 như sau:

I.Mục đích-Yêu cầu

– Giúp giáo viên, cán bộ quản lý, cha mẹ học sinh xác định được mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của các em.

– Giáo viên có những biện pháp giúp học sinh khắc phục khó khăn trong học tập, rèn luyện để vươn lên và ngày một tiến bộ hơn.

  1. Tổ chức thực hiện
  2. Đối tượng kiểm tra

Học sinh lớp 4, lớp 5 kiểm tra giữa học kì 1 với 2 môn Tiếng Việt và Toán.

Học sinh lớp 1, 2, 3 không kiểm tra nhưng phải tổng hợp kết quả đánh giá giữa học kì.

  1. Thời gian kiểm tra

Kiểm tra giữa học kì 1. Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2019

III. Tổ chức kiểm tra

  1. Đề kiểm tra

Căn cứ vào chuẩn Kiến thức – Kĩ năng theo Chương trình tiểu học được ban hành tại Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, ra đề kiểm tra dựa vào yêu cầu cần đạt giữa học kì 1 trong tài liệu chuẩn Kiến thức – Kĩ năng. Cấu trúc đề kiểm tra theo ma trận đề được áp dụng tại điểm c, khoản 2, Điều 10 của Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT và nội dung đã được tập huấn các cấp.

Ngữ liệu đề kiểm tra khuyến khích nên chọn những ngữ liệu bên ngoài sách giáo khoa nhưng có nội dung phù hợp với chủ đề, chủ điểm trong chương trình học

và phải bảo đảm mang tính giáo dục học sinh.

Tổ chức ra đề kiểm tra theo cách mỗi giáo viên ra một bộ đề kiểm tra theo khối lớp đang dạy.

Ma trận đề là cơ sở để đánh giá chất lượng giáo dục của tổ chuyên môn.

Đối với môn Tiếng Việt, có 2 bài kiểm tra là bài kiểm tra đọc và bài kiểm tra viết chấm điểm có thể là số thập phân nhưng không được làm tròn số. Trung bình cộng của 2 bài kiểm tra đọc, viết là điểm cuối cùng của môn Tiếng Việt nếu là số thập phân thì được làm tròn số.

Đề kiểm tra nộp bằng văn bản và email (theo quy định thời gian của Phó Hiệu trưởng) đảm bảo nộp trước ngày 25/10/2019 để nhà trường xây dựng ngân hàng đề và ra đề kiểm tra chung cho toàn trường.

Đề phải được sự phê duyệt của tổ chuyên môn, trước khi nộp cho Phó Hiệu trưởng.

  1. Coi kiểm tra

Nhà trường không giao đề kiểm tra trước cho giáo viên và thống nhất cùng một thời gian mở đề của khối lớp.

Phó Hiệu trưởng lập bảng phân công giáo viên coi, chấm chéo đúng quy chế nhưng không gây áp lực cho học sinh.

  1. Lịch kiểm tra giữa học kỳ I
TT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Bộ phận thực hiện Ghi chú
1 Nộp đề thi Ngày 20-24/10/2019 Tổ trưởng CM
2 Nhận đề thi 14h00 ngày 24/10/2019 Cô Minh Khoa Kết thúc mỗi buổi thi, GV tổng hợp, nộp bài về văn phòng.
3 Kiểm tra môn Tiếng Việt  khối 4-5

Kiểm tra môn Toán  khối 4-5

Sáng ngày 28/10/2019

 

Chiều ngày 28/10/2019

GV và HS

Chấm, lưu hồ sơ và lập bảng tổng hợp

Tổ chức chấm bài tập trung ( ngày 29/10). Bài kiểm tra được chấm điểm và kết hợp với nhận xét.

Ma trận đề, đề kiểm tra, quyết định, biên bản, Phó Hiệu trưởng lưu vào hồ sơ chuyên môn.

Sau kiểm tra lập “Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp”.

Lưu ý: “Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp” có thêm các môn Khoa học, Lịch sử & Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Kĩ thuật và Thể dục thì giáo viên căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và chuẩn kiến thức, kĩ năng để đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo các mức độ: Hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành. Đánh giá năng lực, phẩm chất theo các mức độ: Tốt, đạt, cấn cố gắng.

Bảng tổng hợp lập tất cả các khối lớp ( 1-5).

Bảng tổng hợp phải được hiệu trưởng kí duyệt hoàn chỉnh, lưu đầy đủ vào hồ sơ chuyên môn.

Lưu ý: Bảng tổng hợp được tải trên hệ thống phần mềm và phải chỉnh sửa cân đối rỏ ràng và in bằng loại giấy bìa dầy để lưu trữ lâu dài.

III. Báo cáo kết quả     

Phó Hiệu trưởng tổng hợp kết quả theo mẫu đính kèm (email) nộp cho Phòng Giáo dục hạn chót ngày 09/11/2018.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2019-2020, đề nghị các tổ chuyên môn triển khai thực hiện, đánh giá khách quan, đúng chất lượng học sinh./.

Hiệu trưởng

( Đã ký)

Nguyễn Hoài Thu