Công chức viên chức cần lưu ý 04 quy định về chạy chức chạy quyền

Lượt xem:

Đọc bài viết

Mới đây, Bộ Chính trị ban hành Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (có hiệu lực ngày 23/09/2019), trong đó mọi người cần chú ý 4 nội dung quan trọng sau đây.

1. Dùng tình cảm cá nhân của người khác để biếu quà bị coi là chạy chức chạy quyền

Đây là quy định được đề cập tại Điều 10 Quy định 205-QĐ/TW. Theo đó, các hành vi như tranh thủ mọi lúc, sử dụng danh nghĩa tình cảm cá nhân/ tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân khác để tặng quà, tiền, bất động sản,.. cho cán bộ lãnh đạo, người có thẩm quyền/ người có liên quan nhằm mục đích cá nhân thì sẽ bị coi là chạy chức, chạy quyền.

Ngoài hành vi nêu trên, các hành vi của cán bộ công chức viên chức bị coi là chạy chức chạy quyền nếu thuộc một trong các trường hợp khác như:

– Tiếp cận, thiết lập quan hệ, hối lộ, mua chuộc người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn/ người có liên quan nhằm có được vị trí, chức vụ, quyền lợi.

– Lợi dụng các mối quan hệ thân quen, lợi thế, uy tín của người khác, việc nắm được thông tin nội bộ/ bất lợi của tổ chức, cá nhân để tác động, gây sức ép,để đặt điều kiện với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, đề cử, bổ nhiệm mình/ người khác vào vị trí, chức vụ theo ý đồ cá nhân hoặc 1 nhóm người.

– Dùng lý lịch, xuất thân gia đình, thành tích,…của bản thân để mặc cả, cài đặt điều kiện, đòi hỏi vô lý đối với tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhằm có được mục đích của mình,…

– Sử dụng các hành vi tiêu cực khác nhằm có được vị trí, chức vụ, quyền lợi.

2. Chạy chức, chạy quyền có khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Truy cứu trách nhiệm hình sự là hình thức xử lý cao nhất đối với người có hành vi chạy chức chạy quyền, trường hợp chưa tới mức xử lý hình thì tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, người có hành vi chạy chức chạy quyền có thể bị xử lý theo một trong các hình thức sau đây:

– Khiển trách thì đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ (nếu trong quy hoạch). Sau ít nhất 18 tháng kể từ ngày đưa ra khỏi quy hoạch mới được xem xét quy hoạch cán bộ.

– Cảnh cáo thì xem xét cho thôi tham gia cấp ủy/giữ chức vụ đang đảm nhiệm. Đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ (nếu trong quy hoạch). Sau ít nhất 30 tháng kể từ ngày quyết định cho thôi cấp ủy, chức vụ mới được xem xét quy hoạch cán bộ.

– Cách chức thì đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ (nếu trong quy hoạch). Sau thời hạn ít nhất 60 tháng kể từ ngày đưa ra khỏi quy hoạch mới được xem xét quy hoạch cán bộ.

– Trường hợp bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.

– Khai trừ ra khỏi Đảng thì xem xét buộc thôi việc/ chấm dứt hợp đồng lao động.

3. Xử lý vi phạm cả những người đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu

Theo Quy định 205-QĐ/TW, người đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu vẫn bị xử lý kỷ luật nếu có hành vi chạy chức chạy quyền trong quá trình công tác.

Ngoài ra, đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị có thông báo nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu hoặc chuyển công tác thì phải báo cáo bằng văn bản và được cấp trên đồng ý trước khi thực hiện quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp.

4. Hành vi được coi là bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền

Tại Điều 11 Quy định 205-QĐ/TW nêu rõ những hành vi sau đây được coi là bao che tiếp tay cho chạy chức chạy quyền:

– Biết nhân sự có hành vi chạy chức, chạy quyền nhưng che giấu, thỏa hiệp, không xử lý, báo cáo theo thẩm quyền quy định xử lý khi nhận được đơn, thư phản ánh, tố cáo nhân sự có hành vi vi phạm.

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tíncủa bản thân/ gia đình tác động, gây áp lực để người khác quyết định hoặc tham mưu, đề xuất, bỏ phiếu,… giới thiệu nhân sự theo ý mình.

– Xác nhận, chứng thực, nhận xét, đánh giá không đúng sự thật, làm giả sai lệch nội dung hồ sơ nhân sự, kết quả bầu cử,tín nhiệm, thi tuyển nhằm đạt mục đích cá nhân.

– Trì hoãn, không thực hiện khi thấy thời điểm có lợi đối với nhân sự theo ý mình để thực hiện quy trình công tác cán bộ.

– Nhận hối lộ, hỗ trợ, môi giới và các hành vi khác nhằm giúp đạt được mục đích cá nhân/ người khác có vị trí, chức vụ, quyền lợi không chính đáng nêu tại Điều 10 Quy định này.

Xem chi tiết tại Quy định 205-QĐ/TW có hiệu lực ngày 23/09/2019.