LUÂN CHUYỂN CÔNG TÁC HIỆU TRƯỞNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hôm nay ngày 18 tháng 12 năm 2020, được sự phân công của UBND và PGD&ĐT huyện Vĩnh Thuận. Thầy Ngô Văn Trung nguyên là hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Bình Nam 4 đã chuyển công tác về giữ chức vụ hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị Trấn 2 với nhiệm kì 5 năm kể từ ngày 18/12/2020. Đến trao quyết định cho Đ/C Ngô Văn Trung về công tác ở đơn vị mới gồm có:     1/ Bà: Ngô Thị Ngọc Hạnh – Phó PGD&ĐT huyện Vĩnh Thuận

2/ Bà: Lê Kim Thoa – Phó Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Thuận

3/ Ông: Đặng Văn Đoàn – Phó BT Thị Trấn Vĩnh Thuận

Ảnh: Hoàng Xuyên