Ngày cuối cùng của tuần lễ ” Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 01/10 / 2019 đến ngày 7/10/2019, trường Tiểu học Thị Trấn 2 đã có nhiều hoạt động hưởng ứng ” tuần lễ học tập suốt đời”. Mục đích của nhà trường khi tham gia hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong nhà trường, đồng thời mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân.

Tuần lễ ” học tập suốt đời ” của trường tiểu học Thị Trấn 2 đã huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường, đặc biệt tạo động lực cũng như khơi dậy niềm đam mê, hứng thú cho học sinh trong hoạt động ” đọc”.

Thành quả lớn nhất và cũng là điều đáng ghi nhận nhất trong tuần lễ vừa qua là các em học sinh đã tích cự hơn trong vấn đề ” tự đọc”, ” tìm đọc” và ” trao đổi thông tin sau đọc”.

Qua đây, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì, thúc đẩy để tuần lễ học tập suốt đời đạt được mục đích giúp công chức, viên chức và học sinh hiểu rõ:

Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất;

Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập;

Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời.

Trương Kim Loan