Tham gia hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số 81/PGD-ĐT ngày 06/11/2019 về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng ” Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì giao thông năm 2019″. Trường Tiểu học Thị Trấn 2 thực hiện công tác tuyên truyền thông qua các hoạt động sau:

Hoạt động truyền thông: Tập trung tuyên truyền trong 01 tuần từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019.

Công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung sau:

-Phổ biến rộng rãi mục đích ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, những đau thương mất mát do tai nạ giao thông gây ra; những địa chỉ cần sự giúp đỡ và chia sẻ của xã hội,

-Cảnh báo các nguy cơ, nhân nhân gây ra tai nạn giao thông, cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng của tai nạ giao thông đối với toàn xã hội, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông.

-Tuyên truyền phổ biến các thông điệp về an toàn gia thông, phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông.

Hình thức tuyên truyền là:

-Tổ chức tọa đàm, đối thoại, các buổi nói chuyện ngoại khóa về hậu quả do tai nạ giao thông gây ra.

-Sáng thứ Hai, ngày 11/11/2019, trong buổi Lễ sinh hoạt dưới cờ, nhà trường sẽ dành 01 phút Tưởng niệm và đọc thông điệp nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia.

-Trong suốt  tuần ( từ 11/11/2019-17/11/2019)  sẽ phát lại bảng thông điệp vào đầu giờ và giờ tan học.

-Khẩu hiệu tuyên truyền chính của năm 2019 được nhà trường chon lựa để treo là: Tính mạng con người là trên hết”;

Hy vọng rằng, hoạt động hưởng ứng  “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” được tổ chức sẽ giúp cảnh báo cho học sinh nhà trường cũng như xã hội  về thảm hoạ tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố; nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng, sự hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp đối với những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân và gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.

Tải văn bản tại đây

Trương Kim Loan