Thông báo danh sách và lịch tập huấn “Bồi dưỡng trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày bằng Tiếng Anh” năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kính gửi:

Căn cứ Thông báo Số 72/TB-PGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận về việc Triệu tập cán bộ, giáo viên dự lớp tập huấn “Bồi dưỡng trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày bằng Tiếng Anh” năm 2019;
Để tham gia Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019,

Theo danh sách giáo viên được chọn lựa và đăng ký tham dự lớp tập huấn. Đề nghị quý thầy cô thực hiện tham gia tập huấn theo thông báo của  Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận như sau:

1. Thời gian: 05 ngày, khai giảng lúc 14 giờ ngày 11/10/2019.

2. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Thuận, đường Phan Văn Bảy, khu phố Vĩnh Đông 1, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

3. Lịch tập huấn:

4. Danh sách tham gia tập huấn: