Thông báo mời họp chi bộ tháng 10/2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Ban Chi ủy Chi bộ trường Tiểu học Thị Trấn 2 trân trọng thông báo tới toàn thể quý thầy/cô về việc họp chi bộ mở rộng tháng 10 năm 2019 như sau:
1) Thời gian, địa điểm: 15h30p chiều thứ Năm, ngày 03/10/2019  tại phòng Hội đồng.
2) Thành phần: Toàn thể quý thầy/cô và viên chức nhà trường

3) Nội dung chính:
2.1) Đánh giá kết quả thực hiện NQ tháng 9, thực hiện NQ tháng 10.
2.2) Chuẩn bị cho công tác Đại hội chi bộ .
Trân trọng thông báo: Ban chi ủy Chi bộ.