Thông báo về việc bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh cho giáo viên phổ thông

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kính gửi quý thầy/cô giáo và viên chức trường Tiểu học Thị Trấn 2

Ngày 30/9/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận ban hành Thông báo số 69/PGDĐT về việc bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh cho giáo viên phổ thông.

Theo đó, Đối tượng thực hiện là giáo viên đang công tác tại các trường phổ thông trực thuộc Phòng Giaos dục và Đào tạo Vĩnh Thuận chưa có chứng chỉ tiếng Anh.

Thời gian bồi dưỡng bắt đầu từ tháng 10/2019 và dự kiến sắp xếp vào chiều thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhạt hàng tuần.

Số giờ bồi dưỡng tập trung là 40 giờ, trong đó có bồi dưỡng lý thuyết tập trung 80 giờ; thực hành thảo luận 8 giờ và kiểm tra 2 giờ.

Địa điểm tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục Thường xuyên huyện Vĩnh Thuận ( Đường Phan Văn Bảy, Khu phố Vĩnh Đông 1, Thị Trấn Vĩnh Thuận)

Chú ý: Kinh phí không có thể hiện trong thông báo.

Đề nghị quý thầy/cô và viên chức trường Tiểu học Thị Trấn 2 thực hiện đăng ký với văn thư ( cô Huỳnh Thị Tuyết Nhung), Văn thư lập danh sách theo mẫu đính kèm công văn và nộp về Phòng Giáo dục trước ngày 05/10/2019. Trân trọng!