Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 14/02/2020

Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 14/02/2020

Lượt xem:

Kính gửi: Căn cứ công văn số 367/SGDĐT-VP ngày 28/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Gianghttp://c1thitran2.vinhthuan.edu.vn/van-ban/367, nay Ban Lãnh đạo nhà trường xin thông báo đến toàn thể quý thầy/cô giáo và học sinh, phụ huynh trường Tiểu học Thị Trấn 2 một số nội dung sau: Học sinh tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 14/03/2020. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên lạc với gia... ...