HƯỚNG DẪN kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 16 - HD/BTCTW
Ngày ban hành 24/09/2018
Loại văn bản Hướng dẫn,
Trích yếu Hướng dẫn số 16 - HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Xem văn bản Xem Online
Tải về