PL-27 BH.ST

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu PL-27 BH.ST
Ngày ban hành 23/10/2018
Loại văn bản Hướng dẫn,
Trích yếu Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng các biểu hiện cụ thể và các mẫu biểu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm
Xem văn bản Xem Online
Tải về