Thông báo của Sở Giáo dục về việc giáo viên cốt cán đăng nhập vào tài khoản và tham gia học trực tuyến

Lượt xem:

Đọc bài viết

Theo CV 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp 296 giáo viên cốt cán theo đề xuất của các Phòng GD-ĐT.

Hiện tại,Trường ĐHSP Tp.HCM đã sắp xếp xong lịch bồi dưỡng trực tuyến và trực tiếp.

– Bồi dưỡng trực tuyến: GV tự học trên máy tính ở nhà khoảng 3 ngày.
– Bồi dưỡng trực tiếp: địa điểm tại Cần Thơ, thời gian 28-30/10/2019 (sẽ có CV và thông báo địa điểm cụ thể).
Giáo viên cốt cán đăng nhập vào tài khoản nếu có sai sót về thông tin cá nhân thì làm theo hướng dẫn trong website để ban tổ chức điều chỉnh lại. 
Có gì chưa rõ liên hệ Sở GDĐT (Phòng GDTH) để được hướng dẫn thêm.
Chú ý:
Trường Tiểu học Thị Trấn 2 đã đề cử cô Lại Thị Nguyệt do đó cô Nguyệt cần thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo nói trên. Đăng nhập tài khoản trong email cá nhân đã nhận.